image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma Performansı: Ölçüm Kriterleri ve Kavramı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Recently, the increasing competition in higher education has attracted attention by many researchers. They have emphasized that the aim of the growing competition between universities is to increase the number of students, the research performance and get research support, find qualified faculty members, and receive financial contributions. This paper aims to draw attention to “research performance” which is a significant part of the competition among the universities. In connection with this goal, the study tries to outline the results of an extensive literature review in the field of higher education research performance. Firstly, literature regarding research performance, its definition as a concept, and its indicators are discussed. Then, the factors influencing research performance are presented in a comprehensive manner. At the end of the study, a conceptual framework that will be useful for all university staff is provided. Understanding the concept of research performance and the factors affecting research performance can help relevant authorities improve their current positions.
Alternatif Dilde Özet: Yükseköğretim alanında artan rekabet son yıllarda birçok akademisyenin ilgi odağı haline gelmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, bu rekabetin özellikle, öğrenci sayısı ve araştırma performansını artırma, araştırma fonu elde etme, nitelikli öğretim görevlileri bulma ve kurum için elde edilebilecek finansal destekler üzerine olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada üniversiteler arasındaki rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ konusuna dikkat çekilmiş ve kavrama yönelik geniş bir literatür taraması yapılmıştır. İlgili yazın, ilk olarak, kavramı açıklayan tanımlamalar ve kavramın ölçütleriyle birlikte ortaya konulmuş; ardından, araştırma performansını etkileyen faktörler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda ise ‘araştırma performansı’ ile ilgili kavramsal bir çerçeve elde edilmiştir. Elde edilen bu kavramsal çerçevenin, üniversiteler arası rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ kavramının her yönüyle anlaşılmasına ve böylelikle konuyla ilgili olan tüm yetkililerin mevcut durumlarını daha iyi hale getirebilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF