image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Students’ and Teaching Staff’s Assessments Regarding Distance Education Applications in Formal Education
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede uzaktan eğitim ile ders veren beş öğretim elemanı ve bu üniversitede örgün eğitim görüp uzaktan eğitimle ders almakta olan altı öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan problemleri daha bütünsel ve derinlemesine incelemek amaçlandığından nitel araştırma desenlerinden ‘durum çalışması’ yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerden elde edilen bulgular dört kategori altında 20 kod oluştururken öğretim elemanlarından elde edilen bulgular dört kategori altında 25 kod oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın özellikle uzaktan eğitime geçmeyi düşünen ve yeni geçmiş olan eğitim kurumlarına yol göstereceği, bu konuda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik önlemler almalarına imkân vereceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The study was conducted with the aim of evaluating distance education applications in formal education from the viewpoints of students and teaching staff. Accordingly, five teaching staff offering distance learning courses at a university located in eastern part of Turkey were interviewed. Interviews were also made with six students who were enrolled in formal education at that university and were taking courses in distance format. In this study, ‘case study’ method as one of the qualitative research designs was used for a holistic and indepth examination of the problems encountered in distance education applications in formal education. Data were analyzed with content analysis. The findings related to students resulted in four categories with 20 codes falling under these categories. Similarly, the findings obtained from teaching staff yielded four categories with 25 codes under these categories. This study is considered to guide the educational institutions that are planning to adopt distance education or those that have just adopted distance education. It is also deemed to help institutions take precautions related to the possible problems that can be faced in distance education applications.

PDF Formatında İndir

Download PDF