image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri Akreditasyona Ne Kadar Hazır?
Makale Alternatif Dilde Başlık: How Ready Are Dental Faculties for Accreditation in Turkey?
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Avrupa Diş Eğitimi Derneği, Avrupa’da diş hekimliği eğitiminde mükemmelliği teşvik eden bir eğitim derneğidir. Avrupa’da veya dışındaki fakülteleri ziyaret ederek okulların öz değerlendirme raporlarına göre bir rapor hazırlar. Eğitimle ilgili bu durum analizi, akreditasyon için çok yararlıdır. Avrupa Diş Eğitimi Derneği Türkiye’de 2007-2015 yılları arasında altı diş hekimliği fakültesini ziyaret etmiş ve bazı eksiklikler saptamıştır. Ziyaretçiler entegre öğretme ve öğrenme ile entegre hasta bakımı yaklaşımını önermektedir. Artan öğrenci sayısının diş hekimliği fakültelerinin zayıf yönü olduğu diş hekimliği eğitim programını etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada ziyaret raporlarının sonuçları tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Diş Eğitimi Derneği’ni davet edecek fakültelere bir rehber oluşturmak ve akreditasyon için yapılacak hazırlıklar için zaman kazanmaktır.
Alternatif Dilde Özet: Association of Dental Education in Europe is an educational association in Europe that strives for excellence in Dental Education. The association undertakes visitations to dental schools both within and outside Europe and prepares a report according to the schools’ self assessment document. This case study related to education is very helpful for accreditation purposes. Association of Dental Education in Europe visited six dental faculties between 2007 and 2015 in Turkey and detected some insufficiencies. Visitors recommended an integrated approach to teaching and learning and an integrated patient care. The increasing number of students was reported to be a weakness of dental faculties and to affect the quality of the dental education programme. In this study, the results of visitations reports were discussed. The aim of this work is to provide a guide to the faculties that will invite the Association of Dental Education in Europe and to gain time to prepare for accreditation.

PDF Formatında İndir

Download PDF