image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: The Use of Discourse Markers in the Writings of Turkish Students of English as a Foreign Language: A Corpus Based Study
Makale Alternatif Dilde Başlık: İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kompozisyonlarında Söylem Belirleyicileri Kullanımları: Derlem Temelli Bir Çalışma
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study was to investigate the discourse markers used by 104 elementary-level prep class students studying at Namık Kemal University in Turkey. Students were required to write a paragraph with 80-100 words as part of their mid-term exam in the academic year of 2013-2014. A small-size corpus was constructed by using these writings. The corpus was analyzed via a software program called as AntConc 3.2.4. in order to find out the types and frequency of discourse markers. It was revealed that 180 discourse markers were used by elementary-level students: ‘and’ was used 98 times, but occurred 51 times, ‘because’ was written 18 times and other discourse markers of ‘then’, ‘so’, ‘also’, ‘too’ and ‘still’ were used 7, 2, 2, 1, 1 times respectively. Furthermore, according to Fraser’s (1999) taxonomy of discourse markers, 180 discourse markers were grouped into four categories. It was found out that 101 markers were elaborative markers, 52 were contrastive markers, 18 were causative markers and 9 were inferential markers.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki Namık Kemal Üniversitesi’nde hazırlık okuyan başlangıç seviyede bulunan 104 öğrencinin söylem belirleyici kullanımlarını araştırmaktır. 2013-2014 akademik yılı vize sınavlarının bir parçası olarak öğrencilerden 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları istenildi. Bu kompozisyonlar kullanılarak küçük ölçüde bir derlem oluşturuldu. Derlem, bir bilgisayar programı olan Ant Conc 3.2.4. kullanılarak söylem belirleyicilerin çeşit ve sıklığını bulmak için analiz edildi. Başlangıç seviyede bulunan öğrenciler tarafından 180 tane söylem belirleyicinin kullanıldığı belirlendi. Ve ‘and’ 98 defa kullanılmıştır, ama ‘but’ 51 kez bulunmuştur, çünkü ‘because’ 18 defa yazılmıştır ve diğer söylem belirleyiciler sonra ‘then’, bu yüzden ‘so’, bunun yanı sıra ‘also’, de, da ‘too’ ve hâlâ ‘still’ ise sırasıyla 7, 2, 2, 1, 1 şeklinde kullanılmıştır. Dahası, Fraser (1999) tarafından yapılan söylem belirleyici sınıflandırmasına göre 180 söylem belirleyici dört kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan 101’i detay veren söylem belirleyici, 52’i karşılaştırma sağlayan söylem belirleyici, 18’i neden gösteren söylem belirleyici ve dokuzu çıkarımsal söylem belirleyici olarak bulunmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF