image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Evaluating the Attitudes of Prospective Elementary School Mathematics Teachers Towards Postgraduate Education in Turkey and Other Components with Fuzzy Logic
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye’de İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ve Diğer Bileşenlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Postgraduate education, which is regarded as necessary in the field of education in order to improve the qualifications of teachers seen as culture workers, has become more important than it used to be. In this context, the attitudes of prospective teachers toward pursuing a postgraduate education are crucial. In this study, all of the components, including grades, scores and the attitudes of prospective teachers were interpreted by a fuzzy logic-based evaluation for admission to postgraduate education. The attitudes of the underpostgraduate students towards postgraduate education were determined according to ‘the Postgraduate Attitude Scale’. The students’ four year college grade point averages and ‘academic personnel and postgraduate education entrance exam’ scores were also taken into account, and their eligibility for postgraduate education was assessed by using fuzzy logic rules. The study was conducted with 155 prospective teachers who were underpostgraduate students in the program of mathematics teaching for elementary school. During the study, after the test operation was done with one-third of the data, an 80.77% result of the general prediction rate was obtained. These results were further analyzed in detail, and 76 out of 96 students who were eligible for postgraduate education and 48 out of the 59 remaining students were predicted correctly. The data obtained from the study was assessed using fuzzy logic methods, and this approach has proven to reach more effective and accurate results.
Alternatif Dilde Özet: Bir kültür çalışanı olarak değerlendirilen öğretmenlerin niteliklerini arttırmak için günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da gereklilik gibi görülen lisansüstü eğitim, geçmiş dönemlere nazaran daha önemli hale gelmiştir. Öğretmen adayların lisansüstü eğitime dair tutumları bu bağlamda oldukça önemlidir. Lisansüstü eğitime girişte lisans mezuniyet ortalamaları ve ‘akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı’ puanları ağırlıklı olarak dikkate alınmaktadır. Araştırmamızda bu verilerin yanında öğretmen adaylarının tutumlarını da dikkate alarak, lisansüstü eğitime girişte bütün bu bileşenlerin bulanık mantık tabanlı bir değerlendirme ile yorumlanmasına yer verilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesinde ‘Lisansüstü Tutum Ölçeği’ ile elde edilmiş sonuçlar yanı sıra öğretmen adaylarının lisans mezuniyet ortalamaları ve ‘Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ puanları da dikkate alınarak lisansüstü eğitime uygun öğrencilerin değerlendirmesi, bulanık mantık kurallarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 155 ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisi ile yürütülmüştür. %80.77’lik genel öngörü oranı ile sınıflama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının tutum puanları ve eldeki diğer verilerin değerlendirmesi bulanık mantık yöntemi ile yapılmış ve bu yaklaşımla daha etkin ve doğru sonuçlara ulaşılabileceği gösterilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF