image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Scaling of the Reasons for Research Assistants’ Career Decision-Making through Pair-wise Comparison Method
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada araştırma görevlilerinin öncelikli meslek tercih nedenlerinin ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, elektronik posta yolu ile ulaşılan 50 farklı üniversiteden 166 araştırma görevlisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları araştırma görevlilerinin meslek tercihlerindeki en önemli etkenin ‘dinamik ve gelişime açık bir meslek olması’ olduğunu göstermektedir. Bu nedeni sırasıyla özgür çalışma ortamı, bilimsel çalışma yapma isteği ve saygınlık takip etmektedir. Araştırma görevlilerinin meslek tercihlerinde en az etkili olan nedenler ise ‘aile yönlendirmesi’ ve ‘akademisyenlerin aldığı maaş’ olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate the factors that affect research assistants’ career decision-making processes through a scaling study using the pair-wise comparison method. The study was conducted with 166 research assistants from 50 different universities in Turkey who were reached via electronic mail. The results of the study indicate that the most important factor affecting research assistants’ career decision-making is the dynamic nature and openness for improvement of the profession. This was followed by a free working environment, the desire for scientific study and the prestige of the profession. Moreover, the least effective factors in research assistants’ career decision making were determined as family guidance and salary.

PDF Formatında İndir

Download PDF