image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Statistical Profile of the Sociology Discipline in Turkish Higher Education System from a Historical Perspective
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçinde Sosyoloji Disiplininin Tarihsel Temeldeki İstatistiksel Görünümü
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The extent to which academic disciplines are affected by the nationwide development and changes occurring at the level of higher education and what kind of quantitative changes this can potentially lead to in the relevant disciplines are significant. In this paper, the quantitative changes seen in the sociology discipline which we consider to have an important place in the social sciences category are provided on the basis of the developments made in the higher education sector in Turkey. The current profile of the discipline is discussed in comparison with historical data, as well. To this end, the study focuses on the historical development process of the sociology discipline and education in Turkey from a quantitative perspective. For this purpose, the historical changes of quantitative data on the available undergraduate and graduate programs in the field of sociology, on student demand for these programs and on academic staff are examined through various quantitative indicators. In addition, the distribution and change of the students and academic staff in the field of sociology are classified according to the geographic locations, the foundation years and the types of the universities. In this way, the current profile of the discipline of sociology is described and some inferences are made on its general trends, status and future projections in Turkish higher education system. In this respect, the findings presented in this article have a descriptive nature. In this study, quantitative data from the documents in the archives of the Student Selection and Placement Center of Turkey, Council of Turkish Higher Education and universities are utilized and the data pertaining to the discipline of sociology are analyzed and presented through some specific categorizations.
Alternatif Dilde Özet: Akademik disiplinlerin genel olarak ülke çapında yükseköğretim düzeyindeki gelişme ve değişimlerden ne ölçüde etkilendiği ve bunun ilgili disiplinde nicel anlamda ne yönde bir değişikliğe ya da farklılaşmaya yol açtığı ya da açma potansiyeli taşıdığı meselesi önemlidir. Bu makalede de, Türkiye'de yükseköğretim alanında meydana gelen gelişmeler temelinde sosyal bilimler kategorisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz sosyoloji disiplininde görülen nicel temeldeki değişimler ve alanın mevcut görünümü tarihsel verilerle kıyaslanmak suretiyle ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmada, Türkiye'de sosyoloji disiplininin ve eğitiminin tarihsel olarak nicel temeldeki gelişme sürecine değinilerek, yükseköğretim düzeyindeki sosyoloji alanındaki mevcut lisans, lisansüstü programlar, bu programlara yönelik öğrenci talebi/eğilimi ve akademik personele ilişkin nicel verilerin tarihsel değişimi çeşitli sayısal göstergeler ışığında incelenmiştir. Yine, sosyoloji alanındaki öğrenci ve akademik personel dağılımı ve değişimi üniversitelerin bulundukları coğrafi bölgeler, kuruluş dönemleri ve türüne göre sınıflandırılarak sosyoloji disiplininin mevcut görünümünün bir fotoğrafı çıkarılmıştır. Böylelikle, Türkiye yükseköğretim sistemi içinde sosyoloji disiplininin bulunduğu konuma, genel trendine ve gelecek projeksiyonuna dair muhtemel çıkarsamalarda bulunulmuştur. Bu yönüyle, makalede sunulan veriler betimleyici bir özelliğe sahiptir. Çalışmada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin kendi veri arşivlerindeki nicel temeldeki dokümanlardan yararlanılmış ve sosyoloji disiplinine ilişkin veriler belirli kategorileştirmeler yoluyla analiz edilip sunulmaya çalışılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF