image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation of Employability in Maritime Degree Programmes: The Undergraduate Students' Perspectives
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma kapsamında, denizcilik fakülteleri içerisinde yer alan deniz ulaştırma işletme mühendisliğinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin ilgili programın istihdam boyutuna yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üç farklı üniversiteden, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde son sınıf öğrencisi olan 154 vardiya mühendisi adayının görüşlerine göre nitel bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma bulgularının başında staja dayalı mesleki deneyimin, gemi kaptanı aday adaylarının mesleğe yönelik algılarında ve meslek seçimlerinde çeşitli değişimler meydana getirdiği yer almaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin kariyerlerinde çok daha iyi yerlere gelmelerine yardımcı olabilecek olan yetenekler arasında bulunan yabancı dil becerilerini geliştirme noktasında bekledikleri seviyeye ulaşamadıkları da görülmüştür. Sonuç olarak, öğrenciler tarafından özellikle uygulamalı dersler ile staj imkânlarının programın mesleğe en fazla katkı sağlayan yönler olduğu şeklinde yorum yapmak yanlış olmayacaktır. Ayrıca mezuniyet sonrası kariyer süreçlerinde kendilerini çeşitli zorlukların beklendiğine yönelik öngörülerde (iş arayan sayısının artması ve maaşların azalması gibi) bulunmak mümkündür. Araştırma kapsamında programın istihdam boyutunun ve öğrenci deneyiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the main aim is to investigate opinions of the students who study in 4th grade of the department of maritime transportation and management engineering of the maritime faculty on employability potential of the maritime degree programmes. In accordance with this purpose, in 2014-2015 academic year, opinions of 154 final year students (candidate seafarer) from three different universities were qualitatively assessed. The major finding of the study is that professional experience based on internship causes various differences in the perception of seafarer candidates towards the profession and in their choice of profession. Moreover, the students' self-assessment on their transferable skills development showed that foreign language skills were not well improved, which is principally one of the most necessities in the job market. As a result, according to the opinions of the students it can be said that practical education and internship opportunities of the department make the biggest contribution to the profession. Nevertheless, after graduation, they feel that they might meet some challenges in the job market such as job shortages and tendency to lowering rates in the wages. The study was finalised by a set of suggestions which might help to improve employability potential of the programmes as well as the quality of student's learning experience in maritime programmes.

PDF Formatında İndir

Download PDF