image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Content Analysis on Doctoral Thesies in Geomatic Engineering in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Harita/Geomatik Mühendisliği dalında yayımlanan doktora tezlerinin içerik analizi yapılarak senteze dayalı bir sonuca ulaşmaktır. Bu amaçla, Türkiye'de yayımlanan 325 doktora tezi içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde doktora tezlerinin %70.46'sının son on beş yıl içerisinde yayınlandığı tespit edilmiştir. En fazla doktora tezi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yayınlandığı görülmüştür. %32.62'lik oranla en fazla kamu ölçmeleri/arazi yönetimi bilim dalında doktora çalışması yapılmıştır. Doktora tezlerinin %89.54'ünün yayın dili Türkçe olup, ortalama sayfa sayısı 156'dır. Doktora tezlerinin %68.45'inin danışmanı profesör doktor unvanlıdır. En çok işlenen konular coğrafi bilgi sistemleri (%15.46), GPS/GNSS (%12.36) ve uydu görüntü analizleridir (%11.24).
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to reach a conclusion based on the synthesis of doctoral dissertations published about surveying (geomatic) engineering by using content analysis. For this purpose, 325 doctoral dissertations published in Turkey were analyzed using content analysis technique. As a result of performed analysis, it has been determined that 70.46's% of doctoral dissertations have been published in the last fifteen years. It has been shown that most doctoral dissertations were published by Istanbul Technical University, Yıldız Technical University, Selçuk University and Karadeniz Technical University. Most of the doctorate studies have been carried out in the discipline of public measurements/ land management with the rate of %32.62. 89.54% of the publishing language of the PhD thesis is Turkish, the average number of pages is 156. 68.45% of the PhD thesis advisors have professor doctor title. The most covered subjects are geographic information systems (15.46%), GPS/GNSS (12.36%) and satellite image analysis (11.24%).

PDF Formatında İndir

Download PDF