image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Güncel Durum
Makale Alternatif Dilde Başlık: Current Situation in Occupational Health and Safety Education in Higher Education Institutions of Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Son yıllarda Dünya'nın farklı ülkelerinde önem kazanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' konusu Türkiye'de de gerekli ilgiyi görmüş ve görmektedir. Dünya'da özellikle gelişmiş ülkelerde insan hayatına ve sağlığına verilen önem artmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışma hayatında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarını önlemek için ‘İş Sağlığı ve Güvenliği'nin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de özellikle son yıllarda peş peşe çıkarılan yönetmelikler ile bu konu üzerinde mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Konunun, mevzuat gereği yasal yükümlülükler dolayısıyla işverenleri ilgilendiren uygulama yönü ve ayrıca iş arayan özellikle iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mezunlar için ise bir iş umudu olması dolayısıyla popüler olma yönü vardır. Fakat hızla değişen gelişmeleri takip etmekte yaşanan zorluklardan dolayı konu hakkında yeterli bilinçlenme olamamaktadır. Konu hakkında doğru ve güncel bilgi sahibi olunması ise ancak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hakkında gerekli hassasiyeti göstermek ve güncel mevzuatı takip etmek ile mümkün olabileceği açıktır. Farklı branşlardan mezun olanlar tarafından; ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi ve “iş güvenliği uzmanı olabilmek için nasıl bir eğitim almanın gerektiği” konuları çok merak edilmektedir. Bu sebeple, bu makalede Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve içerikleri hakkında güncel bilgiler verilerek eskiye göre ilerleme kaydedilmiş olan noktalara değinilmiş ve daha iyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: During recent years, “the occupational health and safety” topic, which has gained importance in different countries in the world, has got attention in Turkey as well. The importance of human life and health is being increased in the world especially in the developed countries. As a result of this, in order to prevent the work accidents involving death or personal injury in the work life, the importance of the “occupational health and safety” is increasing gradually. In Turkey, the regulation studies are being carried out on this topic with the successive regulations especially during recent years. The application aspect of the topic, which is related to employers on the occasion of legal liabilities in accordance with the regulations, and for the graduates who are seeking for a job and especially want to be occupational safety specialists, it is popular from the point of view to be hope for a job. However, due to the difficulties to follow the rapidly changing developments, efficient awareness about the topic is not possible. It is possible that to get true and current information about the topic is possible by showing necessary sensitivity about occupational health and safety education. The graduates from different departments wonder the topics such as what is “occupational health and safety” education and “what kind of an education is necessary to become an occupational safety specialist”. Hence, in this article, by giving current information about occupational health and safety education and their content in the higher education institutions in Turkey, the points, which have had improvements compared to the past, are considered, and certain suggestions are presented to have better occupational health and safety education.

PDF Formatında İndir

Download PDF