image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Roots of Economic and Social Shortcomings in the Context of Educational Philosophy
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ekonomik gelişme ile beşeri ve sosyal sermaye gelişimi arasında güçlü ilişkiler olduğundan hareketle bu makalede iktisadi ve sosyal darlığın eğitimsel kökenlerine dair felsefi bir tartışma yürüteceğiz. Bu çerçevede, ilk olarak iktisadi ve sosyal darlık kavramları tartışılacaktır. Ardından modern eğitim paradigmasının kökenlerine değinilecek ve nasıl bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğumuz tartışılacaktır. Son olarak, genel bir tartışma eşliğinde daha üretken bir toplum için eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin bazı öneriler yapılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Due to the strong relationship between economic development and the development of human and social capital, we will have a philosophical discussion on the educational roots of economic and social shortcomings in this article. To this end, firstly, the concepts of economic and social shortcoming will be discussed. Later the roots of modern education paradigm will be addressed and what kind of education paradigm we are in need of will be debated. Finally, some suggestions regarding the improvement of education system for a more productive society will be put forward along with a general discussion.

PDF Formatında İndir

Download PDF