image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Success Rate Analysis of Academic Support Program Participants
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Akademik destek, kurum akademik hedefleri ve eğitim yaklaşımı doğrultusunda üniversite için geliştirilmiş müfredat dışı faaliyetler sunan öğrenci odaklı bir programdır. Programın ana amacı öğrenciler tarafından yaratılıp sürdürülen ve içerisinde yaratıcılık barındıran bir öğrenme kültürünün geliştirilmesine destek vermektir. Programın özünü aktif öğrenme oturumları oluşturur. Bu makale destek programının faaliyetlerini kısaca özetler ve aktif öğrenme oturumlarının Kalkulus, Doğa ve Bilim, İnsan ve Toplum dersleri arasından seçilmiş bazı derslerdeki öğrenci başarısı açısından kazanım analizini sunar.
Alternatif Dilde Özet: Academic support is a student focused program offering university level extracurricular activities developed in line with the institutional academic goals and educational approach. The main goal of the program is to support the enhancement of a learning culture that fosters creativity which is constructed and perpetuated by the students. The core activity of this program is active learning sessions. This paper briefly summarizes the support program's activities and analysis the achievements of active learning sessions in terms of student success in some selected first year Calculus, Science of Nature and Humanity and Society courses.

PDF Formatında İndir

Download PDF