image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos
Makale Alternatif Dilde Başlık: Chaos Experienced in Grade Conversion Tables and Graduation Grade
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada Türkiye'de farklı geçme notunu benimseyen üniversitelerin not dönüşüm tabloları ile Yükseköğretim Kurulu'nun mezuniyet notu dönüşüm tablolarının karşılaştırılması ve bu konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak tasarlanmıştır. Farklı geçme notuna sahip üniversitelerin not dönüşüm tabloları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tabloları incelendiğinde üniversiteler arasında bu konuda bir standardın sağlanamadığı görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosunun, 50 geçme notu olan üniversitelerdeki öğrenciler lehine, 60 ve 70 geçme notu uygulanan üniversitelerdeki öğrencilerin ise aleyhine bir dönüşüm sağladığı karşılaştırmaya dayalı sayısal bulgularla belirlenmiş olup, öğrenciler de bu bulguyu destekler nitelikte görüş belirtmişlerdir. Bu sonuca bağlı olarak, üniversitelerin ortak bir geçme sisteminin olmaması ve farklı not sistemleri (mutlak-bağıl) uygulaması karşılaştırılabilir puanlar elde etmenin önünde bir engel olarak değerlendirilebilir.
Alternatif Dilde Özet: The study has aimed to compare the grade conversion tables of Council of Higher Education and universities that adopt a different passing grade in Turkey and put the students' views on this subject forward. The research has been planned using case study one of the qualitative research designs. When examined in detail, it has been determined that neither grade conversion table of Council of Higher Education nor that of universities that have different pass grades have been able to provide a standard. It has been seen that while Council of Higher Education's grade conversion tables provide a transformation in favor of the students studying at universities with 50 pass grade the university, it provides a disadvantageous transformation for the students studying at universities with passing 60 and 70 pass grade and students' opinion also fully support this finding. As a result, the lack of a common university passing system and application of different grading systems (norm-referenced/criterion referenced) can naturally be considered as an obstacle in front of obtaining comparable scores.

PDF Formatında İndir

Download PDF