image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: University Autonomy in the Context of University-Society, State and Market/Capital Relations
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, akademik özgürlüğün en somut görünümlerinden birini teşkil eden üniversite özerkliği kavramının üniversite ile devlet, toplum ve piyasa ile ilişkileri bağlamında nasıl bir konumda yer aldığına odaklanmakta, bu bağlamda üniversite özerkliğinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Özerklik ve akademik özgürlük kavramları, üniversitelerin ilk ortaya çıktığı Ortaçağ'dan günümüzün modern üniversitelerine kadar, gittikçe artan bir ilgiyle güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada da hedeflenen, Türkiye'de yapılan çalışmaların ışığında özerklik mefhumunun tarihsel süreçte nasıl bir döngü izlediğini, üniversite özerkliğinin yapıtaşları bağlamında ve son yıllarda üniversitelerin piyasa-sanayi-iş dünyası ile kurduğu bağ sonucunda özerkliğin nerede konumlandırılabileceğini, literatür taraması yöntemiyle tartışmaya açmaktır.
Alternatif Dilde Özet: This study focuses on how the concept university autonomy which constitutes one of the most tangible indicators of academic freedom is positioned in the context of university's relations with state, society and market and concentrates on the possibility of university autonomy. From the emergence of universities in the Middle Age to the modern universities of the present, the concepts of university autonomy and academic freedom have been maintaining their actuality with a growing interest. In the light of studies in Turkey, the purpose of this study is to discuss the change of university autonomy in the historical process and where it can be positioned in the context of building blocks of university autonomy concept and the recent relationship between universities and market-industry-business world.

PDF Formatında İndir

Download PDF