image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Higher Education Enrolment Rates and Improvements in Turkey and in the World
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada öncelikle okullaşma oranının ne olduğu tanımlanarak Dünya'da bu konuda yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra yükseköğretim okullaşma oranının ne olduğu ve nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Bu kapsamda Türkiye için hem eğitim türüne (açıköğretim ve yüz yüze eğitim) hem de eğitim düzeyine (önlisans, lisans ve lisansüstü) göre yükseköğretim okullaşma oranları hesaplanmıştır. Ayrıca, farklı ülkelerin yükseköğretim okullaşma oranlarıyla ilgili bilgiler de sunularak Türkiye'nin Dünya'daki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Özetle, ülkemizin 2015 yılı itibariyle %94'lük yükseköğretim brüt okullaşma oranıyla Dünya'da üst sıralarda yer aldığı gösterilmiştir. Böylelikle, Türk yükseköğretiminin üniversal aşamaya ulaşmış bir yükseköğretim sistemi olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, primarily enrolment rate was defined and then information about the calculation methods widely used in the world for this topic was given. Afterwards what higher education enrolment rate was explained and its calculation methods were shown. In this context, Turkey's higher education enrolment rates for both education type (open education and face to face education) and education level (associate degree, bachelor degree and graduate degree) were calculated. Besides information about higher education enrolment rates for different countries was given and according to them Turkey's ranking in the world was tried to be determined. Briefly, it was shown that Turkey ranks among one of the top place in the world with its 94% higher education gross enrolment rates. Hence, it can be indicated that Turkish higher education has reached universal level in considering Trow's higher education phases.

PDF Formatında İndir

Download PDF