image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğrenimine Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Medical Faculty Students’ Views on Anatomy Learning via Mobile Augmented Reality Technology
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Son yıllarda artırılmış gerçeklik uygulamalarının mobil cihazlar üzerinden oluşturulabilmesi, ‘mobil artırılmış gerçeklik’ çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada tıp fakültesi anatomi eğitiminde ‘mobil artırılmış gerçeklik’ uygulamalarının kullanılmasına odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin ‘mobil artırılmış gerçeklik’ ile anatomi öğrenimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı desen kullanılmıştır. Amaçlı ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen çalışmanın örneklemini ikinci sınıfta öğrenim gören 34 tıp fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüş anketi ve görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre, öğrencilerin ‘mobil artırılmış gerçeklik’ ile öğrenmeye yönelik görüşleri olumludur. Özellikle, öğrenciler ‘mobil artırılmış gerçeklik’ ile öğrenmenin gerçeklik hissi oluşturduğunu, konuyu somutlaştırdığını, derse karşı ilgiyi artırdığını, esnek bir öğrenme ortamı sağlayarak bireysel çalışmalarında faydalı olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, anatomi eğitiminde ‘mobil artırılmış gerçeklik’ uygulamalarının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: With the augmented reality applications via mobile phones created in recent years, ‘mobile augmented reality’ studies have revealed. In this study, it is focused on using ‘mobile augmented reality’ applications in anatomy education. The purpose of this study is to determine the medical faculty students’views on anatomy learning via ‘mobile augmented reality’ technology. Explanatory design with mixed methods was applied in this study. The purposive, random sample consists of 34 sophomore students, studying medicine. As data collection tools, questionnaire and interview form were used. Descriptive analysis methods were used in the data analysis. Results showed students’ views toward ‘mobile augmented reality’ based learning were highly positive. Students especially emphasized how ‘mobile augmented reality’ based learning generated sense of reality, materialized the subjects, increased interest in the lesson and was beneficial for individual study by providing a flexible learning environment. In conclusion, it would be beneficial for ‘mobile augmented reality’ applications to be incorporated in anatomy education.

PDF Formatında İndir

Download PDF