image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Between Achievement and Entrance Criteria for Graduate Education: The Case of Social Sciences Institute of Istanbul University
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, tezli yüksek lisans programlarına kabulde aranan kriterler ile başarı arasındaki ilişki düzeyini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrencilerden bilimsel hazırlık programına tabi olmayan 725 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi ve lojistik regresyon analizi bulgularına göre; giriş kriterleri başarıyı anlamlı, fakat zayıf bir şekilde açıklamaktadır. Analiz sonucunda, ‘lisans ortalama puanı' ve ‘mülakat puanı'nın başarıyı pozitif etkilediği, fakat şaşırtıcı bir şekilde, ‘Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı' ve ‘yabancı dil puanı'nın ya başarıyı (yüksek lisans not ortalaması) etkilemediği ya da başarıyı (mezun olma durumu) negatif etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, giriş kriterleri üzerinde daha fazla düşünülmesi gerektiği fikri edinilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to define the level of the relation between the required entrance criteria for master programs with thesis and the variable of academic achievement. The sample of study is 725 students who are entitled to register the master programs with thesis of Social Sciences Institute of Istanbul University in fall semester of 2007-2008 academic year. According to both results of multiple linear regression and logistic regression analysis conducted, entrance criteria predict the achievements meaningfully but weakly. Analysis results indicate that ‘Interview Score' and ‘Undergraduate Grade Point Average' affect degree attainment and ‘Graduate Grade Point Average' positively but, surprisingly, ‘Entrance Examination For Graduate Studies' score and ‘Foreign Language Examination' score either affect the achievement (degree attainment) negatively or do not affect it (Graduate Grade Point Average). At the end of the study, it has been concluded that the entrance criteria need to be revised.

PDF Formatında İndir

Download PDF