image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Research on Determination of Individual Career Goals of the Students in Office Management and Assistance Manager Programs
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversitelerde öğrencilerin çoğu eğitimleri ve kariyerleri için zamanlarını planlama yapmak ile geçirirler. Her bir öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyimleri, ilgileri, yetenekleri ve değerlerine göre farklılık gösterir. Öğrencilerin eğitimlerinin ilk veya son döneminde kariyer hedeflerine yönelik farkındalıkları, geleceklerini yönlendirmede önemli bir unsurdur. Kariyer planlamada özgeçmişler yardımıyla ilgi ve beklentiler doğrultusunda nereye ulaşılmak istendiği ortaya konur. Özgeçmiş kişinin eğitimini, iş deneyimini, ilgi alanlarını, kariyer hedeflerini, ne tür becerileri olduğunu ve ne yapmak istediğini anlatan bir sunumdur. Çalışmada, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencilerinin kariyer planlamalarını tespit etmek ve kariyer amaçlarını belirlemek amacıyla ‘öğrenci özgeçmişleri' içerik çözümlemesine göre incelenmiştir. Özellikle öğrencilerden, özgeçmişlerinde ‘amaç ve hedefleri, ilgi alanları, geçmiş deneyimlerini belirtmeleri istenmiş, bu özgeçmişler ‘kariyer planlama basamakları' kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgularla, bu bölümde okuyan öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik ‘öz farkındalıkları, kariyer seçeneklerini araştırıp araştırmadıkları, bilgi beceri ve deneyimleri' ortaya konmuş, öğrencilerin kariyer planlamalarına ve kariyer amaçlarını saptamalarına yön vermek adına, üniversitelerin de ‘kariyer geliştirme çabaları' dikkate alınarak öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The majority of the students spend their time on making plans for their education and career. The career planning process varies for each student according to their experiences, interests, abilities and values. The students' awareness about their career aims at the first or last period of their education is an important factor in managing their future. In career planning, the aim which is desired to be achieved is put forth with the help of the curriculum vitae in line with the interest and expectations. The curriculum vitae is a presentation about the person's education, work experience, fields of interests, career aims, the owned skills and about the things what the person wants to do in the future. In the research the curriculum vitae of the students were examined according to content analysis in order to identify and determine the career plans of the students attending the department of office management and executive assistant. The students were especially asked to specify their” aims and objectives, fields of interests, past experiences”, and these curriculum vitaes were subjected to evaluation within the scope of “career planning steps”. The obtained findings revealed the self-awareness, knowledge skills and experiences of the students attending this department, whether they made researches about their career options or not. The universities offered suggestions by taking the “career development efforts” into consideration in order to shape the students' career plans and to help them determine their career aims.

PDF Formatında İndir

Download PDF