image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Academic Staff's Views About International Scholarships and Support Programs
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yurt dışı burs ve destek programlarından biri ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan akademisyenlerin bu programlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Veriler, 10 akademisyen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programlarını tercihlerini sürece, zamana ve maddi olanaklara bağlı nedenlerin etkilediği ortaya çıkmıştır. Akademisyenler yurt dışı burs ve destek programlarına akademik, sosyal-kültürel ve dil gelişimi gibi amaçlar için katılmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimin ileri olduğu düşüncesi ve arkadaş tavsiyesi bu ülkenin tercih edilmesinde önemli faktörlerdir. Araştırmacılar araştırma süresi için altı ay ile bir yıl arasındaki bir zaman dilimini yeterli görmektedirler. Bu sürenin dil becerisine, araştırma alanına, çalışılan konuya ve yapılacak projeye göre değişebileceği belirlenmiştir. Vize sürecinin uzun olması, sağlık sigortasının yapılmaması, vize ücretinin ödenmemesi, dil yetersizliği ve ilk birkaç ayın Amerika Birleşik Devletleri'ne uyum sağlama ile geçmesi araştırmacılar tarafından dile getirilen bazı önemli sorunlardır. Kurumlara sağlık sigortası yapmaları, daha fazla akademisyene yurt dışı burs ve destek programlarından yararlanma fırsatı vermeleri ve programlardan yararlanan akademisyenlerin deneyimlerini diğer araştırmacılarla paylaşma olanağı oluşturmaları; akademisyenlere yurt dışına çıkmadan önce yapacakları araştırmayı netleştirmeleri ve İngilizce konuşma ve dinleme pratiği yapmaları önerilerinde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine views of academic staff who have been to the United States in order to do a research study by means of scholarships and support programs provided by the Higher Education Council or Scientific or Technological Research Council of Turkey about the scholarship programs. The qualitative study is carried out as a holistic multiple case study research design. The data were gathered through semi-structured interviews from 10 academic staff who participated the scholarship program. Data were analyzed with content analysis technique. The results indicated that application process, time and financial resources were important for the preferences of academic staff in scholarship and support programs. The main reasons for applying the scholar program to undertake an international research study are grouped under three headings as academic, socio-cultural and foreign language improvements. The main influencing factors behind the researchers' preferences to go the United States are its' level of advancements in scientific research and peer influence. Concerning the duration of a research study in abroad the participants thought that 6 months to one year is adequate time and this time depends on the foreign language skills of the researchers, the field of study, subject and project. The main drawbacks of an international research study visit are the long waiting times for having the United States visa with no adequate support, the cost of health insurance and visa, lack of speaking foreign language skills, and adaptation time in the first arrival. As a result, the experienced participants suggested that the future scholarships have to cover health insurance; the researchers have to be supported for developing their foreign language skills and develop a clear research agenda and project prior to going abroad.

PDF Formatında İndir

Download PDF