image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Pakistan'da Kuruluştan Günümüze Yükseköğretim Politikaları ve Uygulamaya Yansımaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Higher Education Policies and Their Implementations in Pakistan from Its Establishment to Date
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Pakistan, 14 Ağustos 1947'de Hindistan'dan ayrılarak kurulan bir devlett ir. Bu yıllardan itibaren hemen her hükümet değişikliğinde yükseköğretimi de kapsayan yeni eğitim politikaları belirlenmiş ve yeni planlamalar yapılmıştır. Hazırlanan bu politikalar zaman zaman reform niteliği de taşımıştır. Eğitim politikalarının uygulamalara yansıma biçimi ülke yöneticilerinin dünya görüşü doğrultusunda farklı biçimlerde olmuştur. Bu çalışmada kuruluştan günümüze Pakistan'ın yükseköğretim politikaları ve bunların uygulamaya yansımaları incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Pakistan was a state established on August 14, 1947 with separation from India. From the beginning, new educational policies and plans including higher education was determined by almost all of the governments. Th ese new policies were sometimes considered as reforms. Refl ections of education policies and implementations varied over the time depending on the world-views of the leaders. In this paper, higher education policies and the implementations from its establishment to present time are discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF