image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Clinical Faculty Members in the Schools of Education in the United States: An Overview
Makale Alternatif Dilde Başlık: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Fakültelerinde Klinik Öğretim Üyeleri: Genel Bir Bakış
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: In the United States of America, the term “clinical faculty” has been used to define diff erent positions academic personnel hold in various fields and job sett ings. Although it possesses diff erent meanings, the main argument is that the clinical faculty position in general, is designated to bring practical knowledge and expertise to the professional schools by filling the gap between theory and practice. Schools of education, as in other professional schools, also off er this type of clinical faculty position to provide practical knowledge to their students who will need it in their future lives as teachers, administrators and practitioners. Th is study aims to discuss the future of clinical faculty in schools of education through analyzing the position, in terms of job specifications, eff ectiveness, job requirements, personnel rights and the issues this category of faculty encounters in a cross comparative way across the fields of education, law and medicine. One of the main recommendations of the paper is that the future of clinical faculty should be secured through creating a clinical – tenure - track faculty positions in schools of education as in other professional schools instead of keeping them under the general appointment and promotion rules and regulations with the other faculty members. In this way, both the clinical faculty members' problems related to job security, compensation, and promotion and non-clinical faculty members' concerns related to quality will be resolved.
Alternatif Dilde Özet: Amerika Birleşik Devletleri yükseköğretim sisteminde “klinik öğretim üyeliği”, farklı alan ve bölümlerde farklı akademik personel pozisyonlarını tanımlama amacı ile kullanıla gelmiştir. Bu çeşitliliğe rağmen, temelde, klinik öğretim üyeliği, teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurmak ve profesyonel okullar veya meslek eğitimi veren fakülteler diye tanımladığımız yükseköğretim kurumlarına pratik ve tecrübe bilgisi getirmesi için oluşturulmuş bir pozisyondur. Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim fakültelerinde klinik öğretim üyeliği pozisyonunu, pozisyonun karakteristik özelliklerini, görev tanımını ve bu pozisyondaki öğretim üyelerinin sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada ayrıca, eğitim fakültelerindeki klinik öğretim üyeliğinin tıp ve hukuk fakültelerindeki klinik öğretim üyeliği pozisyonları ile karşılaştırması yapılarak pozisyonun eğitim fakültesine özgü sorunlarının ortaya çıkarılması hedefl enmiştir. Bu çalışmanın başlıca tavsiyelerinden biri pozisyonun geleceği için, klinik öğretim üyelerinin diğer akademik personelle aynı atanma ve yükselme şart ve koşullarına tabi olmaya zorlanmaları yerine - ki kendilerine uymayan bir mekanizmadır - eğitim fakültelerinde de diğer mesleki okullarda olduğu gibi pozisyona özgü kariyer ve akademik yükselme mekanizması kurulmasıdır. Bu sayede, hem klinik öğretim üyelerinin iş güvencesi, maaş ve yükselme ile ilgili karşılaştığı sorunlar büyük ölçüde çözüme kavuşacak hem de klinik olmayan öğretim üyelerinin kalite ile ilgili kaygıları giderilmiş olacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF