image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Dicle Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Design and Development of a University E-Library System in Turkey: A Case from Dicle University
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversitelerde öğrenciler kullanımlarına sunulan geleneksel kütüphanelerde verilen hizmetler, teknolojinin de gelişmesiyle değişerek yenilenmiştir. Bu nedenle artık kütüphaneler bulundukları mekânların büyüklükleri ile değil içindeki kaynakları çeşitliliği ve fazlalığıyla değerlendirilmektedir. Üniversiteler kendi bünyelerinde istihdam ettikleri kütüphaneleri bu yeni sistemde yapılandırma yoluna gitmeleri ve yenilemeleri günümüz eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde çok önemlidir. Zira öğrenme artık mekânsal kavramların dışında bireyin istediği yerde ve zamanda gerçekleşebilmektedir. İnternet ve internet teknolojilerinin yayılması ve kullanıcı sayılarındaki artış, e-kütüphaneciliği zorunlu ve mutlak kılmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin e-kütüphane kavramını benimsemeleri ve kütüphanecilik üzerinden vermekte oldukları hizmetleri yeniden yapılandırırken elektronik kütüphaneciliği dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmayla, üniversitenin kütüphane hizmetleri doğrultusunda bir e-kütüphane tasarımının nasıl gerçekleştirileceği, aşama aşama verilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte hazırlanan web sayfasının kullanıcı modülü, arabirim özellikleri, farklılıkları, kullanım kolaylığı, kullanıcılar tarafından anlaşılabilirliği, sistemin artıları ve eksilerinin ortaya konularak ihtiyaçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda e-kütüphaneyi kullanacak üniversitelerin eğitim ve öğretim kalitesini arttırarak öğrencilerine daha iyi hizmet vereceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Services provided for students in traditional libraries at universities have been renovated in line with the development of technology. Therefore, today libraries are not evaluated with their sizes of places but with the variety and abundance of sources found in libraries. In terms of current educational activities, it is fairly important for universities to structure and renovate their libraries. The reason is that learning is now independent of place and time. The spread of the Internet and of Internet technologies and the increase in the number of Internet users make e-library obligatory and unavoidable. Therefore, universities should internalize the concept of e-library and take electronic library into consideration while restructuring their library services. The present study tried to determine how to carry out an e-library design in accordance with the library services of universities. In this process, the overall purpose was to determine the needs by examining the user interface of the webpage designed, its interface features, its differences, ease of its use, its clarity for users to understand and the pros and cons of the system. In this way, universities using e-library are believed to provide their students with better services by increasing their quality of education.

PDF Formatında İndir

Download PDF