image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite “Web” Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin Turizm Bölümleri Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Use of University Websites for Promotion: A Research on Tourism Departments of Universities
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Değişim çağında artan bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok kuruluş, kullanıcıları için “web” siteleri hazırlamaktadır. Bilginin dağılmasında ve paylaşılmasında internetin önemi, yadsınamaz. Kurumların interneti, “web” siteleri aracılığıyla kullanma biçim ve işlevleri, kurumlara güven ve saygınlık kazandıran faktörlerdendir. Özellikle üniversiteler, “web” sayfaları üzerinden birçok bilgiyi-mesajı, gerçek ve potansiyel kitlelerine ulaştırırken; birçok kullanıcı da bu sayfalar sayesinde, üniversiteyle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabilmektedir. Çalışmada, üniversite “web” sitelerinin önemi ve tanıtım amaçlı kullanımı, Türkiye'de dört yıllık turizm eğitimi veren bölümlerin “web” siteleri üzerinden incelenmiştir. Araştırmada, 2012-2013 ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi' üniversite tercih kılavuzuna göre en yüksek taban puana sahip ilk üç devlet ve vakıf üniversitesinin turizm bölümleri seçilmiş ve bunlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada, örnek olay kapsamında seçilen bu altı üniversitenin, turizm bölümlerine ait “web” sitelerini tanıtım aracı olarak nasıl kullandıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Many institutions prepare websites for their users in order to meet the increasing need for information in the era of change. The importance of the internet is undeniable in distribution and sharing of information. The internet of the institutions and their methods of usage and functions via websites are one of those factors that improve the institutions' reputation and prestige. Particularly, while universities convey a lot of knowledge/messages to their actual and potential users via websites, on the other hand many users are able to access to any information they need through these pages. In this study, the importance of university websites and their use of promotional purposes were examined via the websites of departments providing four-year tourism education. The first three tourism departments of State and Foundation Universities with the highest base score according to 2012-2013 ‘Student Selection and Placement Center' were selected and examined with content analysis method. In this research, the question of how these six universities selected within the scope of case studies use their websites belonging to their tourism departments as a promotion tool is tried to be answered.

PDF Formatında İndir

Download PDF