image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Review of the Effects of Housing Place on Individual and Social Development and Academic Success of University Students by Focus Group Discussion
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ülkemizde üniversiteyi kazanan öğrenciler çoğunlukla ailelerinin yanında kalmaktadırlar. Ancak gidip gelme olanağının bulunmadığı ya da güç olduğu uzaklıktaki bir üniversiteyi kazandığında kendisinin ve ailesinin çözmek zorunda olduğu konulardan biri de barınmadır. Barınma yeri alternatifleri devlet yurdu, özel yurt ya da kiralık bir ev olabilmektedir. O yaşına kadar ailesinin yanında yaşayan genç, farklı bir ortamın içerisinde kendini bulmaktadır. Bu yaşam gence sosyalleşme, sorumluluk ve paylaşma bilinci, topluluk içerisinde hayatını yönetebilme, iyiyi- kötüyü ayırt edebilme gibi özellikler de kazandırabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, barınma yerinin kişisel sosyal gelişim üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören yurtta/evde kalan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma için, her biri 8’er katılımcı ve bir yardımcıdan oluşan beş odak grup görüşmesi yapılmıştır. Soru ve yanıta dayalı olarak yapılan çalışmada genelden özele 3 adet soru yöneltilmiştir. Grup üyeleri yurt ve evde kalan öğrenciler ile kendi ailesinin yanında kalan öğrencilerden oluşturulmuştur. Maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılmıştır. Sonuçlara göre, yurtta/evde kalmanın öğrencilere kazandırdığı en önemli katkıların başlıca bilgi paylaşımı, olgunlaşma, insanları tanımayı öğrenme, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme, güvenmeyi öğrenme, daha ölçülü harcama yapabilme, geniş arkadaş çevresine sahip olma, paylaşmayı öğrenme, kararlarını özgürce alabilme olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar gerek devlet yurdunda gerekse ev ortamında ders çalışma için her türlü ortamın mevcut olduğunu, grup halinde çalışmanın başarılarını arttırdığını ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Students who are entitled to get into a university in our country usually live with their families. However, when a student gets into a university which is far away or when it is difficult to go and return, one of the problems which their family has to solve is housing. Housing place alternatives might be government owned hostel, private hostel or houses for rent. The young student who has lived with their family until that age may find themselves in a different environment. This life might make the young people gain socialization, sense of responsibility and sharing, being able to manage their lives in the community - and it might also make them gain qualifications like being able to make discrimination between good and bad. The basic objective of this research is to identify the effects of housing place on individual and social development. The research has been applied to the students of Kocaeli University, Karamürsel Vocational High School . For the research, five focus group discussions have been carried out, each of which is formed of 8 participants and one assistant. In the study which was carried out based on question and answer, 3 general to special questions were directed . Group members have been formed of students who stay in house and hostel also students who stay with their own family. Maximum diversity sampling has been executed. According to the results, it appears that most essential contributions of staying in a hostel are mainly information sharing, growing mature, learning about recognizing human beings, being able to make discrimination between good and bad, learning about trusting, learning about making more moderate spending, and being able to make decisions freely. Besides, participants stated that any type of environment was available for studying both in governmental hostel and in housing environment, and studying in groups increases their successes.

PDF Formatında İndir

Download PDF