image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Holistic Approach in First Grade Teaching and the Efforts of Individualization in Teaching
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğunu belirleyen Bilişsel, Fiziksel, Dil, Duygusal ve Sosyal gelişim alanları olmak üzere beş gelişim alanındaki hazırbulunuşluk düzeyleri Kutluca Canbulat (2010) tarafından Türkçe’ye adaptasyonu yapılmış “Kiel Okula Alma Testi” ile belirlenerek her bir öğrencinin birinci sınıf öğretimi ile özdeşleşmiş olan becerilerdeki gelişimi desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışma eylem araştırması ile desenlenmiştir. Çalışma araştırma grubu basit şans yoluyla seçilmiş bir ilköğretim okuluna başlayan birinci sınıf öğrencileri arasından ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiş 10 öğrencidir. Öğrencilere sunulan bireysel destek eğitimi yoluyla birinci sınıf öğretimine bütünsel bir yaklaşım izlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bütünsel olarak desteklenen öğrencilerin becerilerinde gelişmeler gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the students’ school readiness about five develepmental areas as Cognitive, Physical, Language, Emotional, and Social development were determined with the scale “The Kiel School Admission Test” the Turkish adaptation of which was done by Kutluca Canbulat (2010) and students’ development in the four basic reading and writing skills being equated with teaching to 1st classes was tried to obtain. The study is designed with action research. The study group was 10 students being selected scale sampling from a randomly selected primary school. A total research was used to the 1st year education through individual support education. According to research findings students’ skills have develeoped who were supported in a holistic skills development

PDF Formatında İndir

Download PDF