image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim 4. Sınıf Matematik Programının Öğrenme Alanları ile Matematik Öğrenci Çalışma Kitabındaki Soruların Zihinsel Alanlarının TIMSS’e Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: TIMSS 4 yılda bir yapılan, ülkelerin fen ve matematik başarılarını birçok değişken açısından değerlendiren uluslar arası bir araştırmadır. Türkiye 1999 ve 2007 yıllarında 8. Sınıf düzeyinde bu araştırmaya katılmıştır, çalışmaları devam eden TIMSS 2011’e ise ilk defa 4. Sınıf düzeyinde de katılacaktır. Bu çalışmada ilköğretim 4. Sınıf matematik öğrenci çalışma kitabında yer alan soruların zihinsel ve öğrenme alanlarına göre incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminde kullanılan yazılı doküman analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma kitabındaki soruların hem öğrenme alanlarına hem de zihinsel alanlara göre yüzdelik dağılımlarının TIMSS ile büyük oranda farklılıklar gösterdiği görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF