image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Research Education in Training of Scientists
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırma, bilimsel çözümleme yönteminin biçimsel, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanmasıdır. Araştırma eğitimi ‘araştırma teknik yeterliklerini’ ve ‘bilimsel tutum ve davranışları’ kazandırmayı hedefl emektedir. Araştırma teknik yeterlikleri, bilimsel çözümleme yöntemini biçimsel, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanma bilgi ve becerisidir. Bilimsel tutum ve davranışlar problem çözmeyi, bilim üretmeyi, kısaca araştırma teknik yeterliklerini uygulamaya aktarmayı kolaylaştıran araştırıcı düşünce ve davranışlardır. Bilim insanı yetiştirme sorumluluğunu üstlenen öğretim üyesi araştırma eğitimini üç alanda etkili olarak yerine getirmekle sorumludur: (1) Eğitim ve öğretim (2) Lisansüstü tez danışmanlığı (3) Bilimsel jüri üyeliği/dergi hakemliği.
Alternatif Dilde Özet: Research refers to the application of scientific analysis method in a systematic and careful way. In this respect, research education aims the acquisition of ‘technical proficiency in research’ along with ‘scientific att itudes and treatments’. As a result, research invariably underlines the knowledge and skill for the introduction of technical proficiency and scientific analysis method in a biçimsel, systematic and elaborate way. As for scientific att itudes and treatments, they are regarded as instinctive thoughts and approaches which ease problem solving, scientific productivity, as well as converting research technical proficiency into practise. In that way, the teaching staff who will undertake the responsibility for training of scientists are supposed to perform eff ectively research education in three major realms: (1) Education, and Training (2) Post- Graduate Th esis Guidance (3) Being a Scientific Jury Member/Journal Refree.

PDF Formatında İndir

Download PDF