image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Yaklaşım
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Approach to Determine the Quality of Universities in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Son yıllarda, üniversitelerin kalitesini belirlemek için uluslararası ve ulusal sıralamalar gibi bazı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bütün üniversitelerin ağırlıklı sıralaması problemlidir. Sıralamalar üniversiteler hakkında pek az bilgi sağlarlar. Sıralamalar göstergelerin seçimi, metodlar, ağırlık faktörleri, güvenirlilik ve geçerlilik açılarından sorgulanmaktadırlar. Türkiye’de yükseköğretim kurumları hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır. Fakat bu bilgiler potansiyel ortak kullanıcılara kalite güvenceli veriler ve güvenilir bilgiler olarak pek ender olarak sağlanmaktadır. Bu çalışmada, öğrenciler, aileler ve diğer hedef gruplarını bilgilendirmek üzere, uluslararası sıralamalardaki kriterler ve bazı göstergeler kullanılarak Türkiye’de üniversitelerin kalitelerinin belirlenmesi için bir yaklaşım teklif edilmiştir. Bu amaçla çeşitli göstergeleri içeren bir anket hazırlanmıştır. Bu anket, sıralama bilgileri için bir kaynak ve üniversite imkanlarının değerlendirilmesi için bir rehber olabilir. Bu ankete bağlı olarak Türkiye’de bir üniversitenin kalitesi belirlenebilecektir.
Alternatif Dilde Özet: In order to determine the quality of universities some approaches such as international and national rankings have been used in recent years. University weighted rankings of entire universities are problematical. Th ey provide too litt le information. Rankings may be seriously questioned in terms of selection of indicators, methods, weighted factors, reliability and relevance. Th ere is a great deal information about higher education in Turkey. But the quality of information to all stakeholders does not merely depend on quality assured data sources and the reliability of the information. In this study, a proposed approach is suggested to determine the quality of a university in Turkey using some international ranking criteria to provide information to all potential target groups such as students, families and others. For this purpose an extensive questionnaire is prepared. Th is questionnaire could become both a source of ranking information and a basis of allocation of sources. Depending on this questionnaire, any university in Turkey can be classified in quality using this simple proposed approach.

PDF Formatında İndir

Download PDF