image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Lifelong Learning: Concept, Policy, Instruments and Implementation
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Avrupa Birliği, 2020 hedefi doğrultusunda yaşamboyu öğrenme şemsiyesi altında, yarım yüzyılı aşkın bir süredir kurguladığı politika ve tedbirleri konsolide ederek topyekün bir eğitim inisiyatifi başlatmış durumdadır. Türkiye’deki eğitim alanındaki yetkili kurumların bu süreci yakından izlemeleri sonucu, son birkaç yılda yasal ve kurumsal birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Yaşamboyu öğrenmenin kavramsal ve felsefi arkaplanı, tanınması ve stratejileri; yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış eğitimin yaşamboyu öğrenmedeki yeri; yaşamboyu öğrenmenin ölçülmesi ve finansman yolları ile yaşamboyu öğrenmeye farklı uluslararası bakış açıları bu çalışmada ele alınmaktadır. Avrupa’nın 2020 Vizyonundaki eğitim ve öğretim stratejisinde yaşamboyu öğrenmenin kurgusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Avrupa, bir yandan mesleki diğer yandan akademik ağırlıklı eğitim çerçevesinde insan kaynakları vizyonunu meslek, eğitim ve ekonomik faaliyet sınıfl aması doğrultusunda bir bütünsellik içinde kurgulayarak politika geliştirmekte ve buna uygun enstrümanlarla performansı izleyerek güncelleme yapmaktadır. Avrupa’nın yaşamboyu öğrenme yaklaşımının, ülkemiz bakımından referans alınabilecek yetkinlikte bir politika olduğu söylenebilir. Bu çalışma, Avrupa Birliği yaşamboyu öğrenme deneyimini bir referans olması itibariyle değerlendirmekte ve Türkiye bakımından bir model olarak önermektedir.
Alternatif Dilde Özet: European Union has started an education & training initiative under the umbrella of lifelong learning to achieve the 2020 Agenda targets. Th is initiative has nearly half of a century time horizon, and all designed policies and measures have been consolidated under this initiative. Turkish Education authorities have been monitoring this European eff ort closely and made important legal and institutional regulations in recent couple of years. Th is study examines the primary aspects of lifelong learning in detail: conceptual and philosophical background; recognition strategies; the place of formal, non-formal and informal learning in the lifelong learning approach; financing and measurement ways of lifelong learning; and variety of perspectives of international institutions. In addition, education and training strategy of the Europe’s 2020 vision of lifelong learning is also evaluated in detail. Th e human resources vision of the Europe considers education, occupation and economic activities together to allow authorities to plan the future of the European societies. Th e updating mechanisms of this approach are designed both domestically at national and internationally at European levels. It is concluded, in this study, that the lifelong learning policy and implementation of the Europe should be taken as benchmark.

PDF Formatında İndir

Download PDF