image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Maden Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler ve Sorunlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Trends and Problems in Mining Engineering Education
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye'de maden mühendisliği, diğer mühendislik alanları içinde en kötü konuma sahiptir. Bunun nedenleri arasında sebep olarak işsizlik, maden endüstrisindeki istikrarsızlık, yatırımların azlığı, maden çalışma koşullarının zorluğu, kazaların ürkütücü etkileri ve çevrecilerin madencilere olumsuz bakışları sayılabilir. Diğer taraftan, maden mühendisliği eğitimi dünyada büyük değişim içerisindedir. Tanınmış birçok bölüm kapanmış veya bölgesel birleşmelere gidilmiştir. Üniversiteler endüstri ve toplumun beklentilerini karşılamak için eğitim programlarını gözden geçirmekte, hatta yeniden yapılandırmaktadır. Bu makalede, Türkiye'deki maden mühendisliği eğitiminin tarihçesi verilmiş, mevcut bölüm ve program sayıları, akademik personeli ve mezun sayıları verilmiştir. Program değişiklikleri dünyada ve Avrupa özelinde incelenmiş, Türkiye için ise O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği programı çerçevesinde verilmiştir. Türkiye'de “Accreditation Board for Engineering and Technology” (ABET) akreditasyonundan geçen iki bölüm, “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (MÜDEK) akreditasyonunu alan ise üç program bulunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Mining engineering in Turkey has the lowest rank among the other engineering fields. Unemployment, instability in mining industry, lack of investments, difficult working conditions, terrible mining disasters and negative impression of environmentalists are some of the reasons for this fact. On the other hand, mining education has been changing worldwide in the last decade. Many famous mining schools have terminated their programs or established regional collaborations. Therefore, the universities started to rethink and restructure their mining education programs to meet the requirements of the industry and public. In this article, the mining engineering education in the past and present was reviewed including the number of academic staff and graduates. The developments of the engineering curriculum was examined in the world and Europe as well as in Turkey, in particular METU (Middle East Technical University) program was investigated, in detail. In Turkey, two mining engineering departments and three programs have been accreditated by ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) and MÜDEK (Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs), respectively.

PDF Formatında İndir

Download PDF