image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Oluşumu Üzerine Bir Model Önerisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Model Offer on the Formation of Quality Assurance for Turkish Higher Education Institutions
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada dünyadaki mevcut kalite güvence sistemleri incelenerek, ülkemizdeki mevzuat, mevcut yapı ve yükseköğretim sisteminin gözönünde bulundurulması suretiyle geliştirilen bir model önerisi sunulmaktadır. Türkiye'nin yükseköğretim alanında önde gelen ülkelerden biri olabilme potansiyeli, iyi işleyen bir kalite güvence sistemi oluşturularak değerlendirilebilir. Kalite güvence sisteminin önemli bir bileşeni olan akreditasyon işleminin bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından icra edilmesi hayati önem taşır. Diğer yandan, birçok batı ülkesinden farklı olarak ülkemizde üniversitelerin yasayla kurulması ve hemen hemen tamamen merkezi hükümet tarafından finanse edilmesi, merkezi bir yapının da bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada sunulan model, dengeli bir çözüme ulaşmak ve dinamik bir yapı oluşturmak amacını gütmektedir. Model, daha çok yükseköğretimin eğitim faaliyetlerinin kalite güvencesini sağlamaya yönelik olmakla birlikte, yükseköğretim kurumlarının işleyişini doğrudan etkileyeceği için aynı zamanda araştırma ve hizmet alanlarında da önemli ilerleme ve gelişme sağlayacaktır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, a model offer developed by considering the legislations, current structure and the higher education system in our country after world's existing quality assurance systems were examined. Turkey's potential to be one of the leading countries in the field of higher education can be utilized by creating a well-functioning quality assurance system. It is a crucial point that the accreditation process, which is an important component of quality assurance system, should be conducted by independent accreditation bodies. On the other hand, unlike many Western countries, the establishment of the universities by law and being financed almost entirely by the central government in our country necessitate the existence of a central structure. The model presented in this study aims to reach a balanced solution and to create a dynamic structure. The model will allow significant progress and development in such fields as research and service because of directly affecting the functioning of higher education institutions as well as being mainly for providing quality assurance of education activities in higher education.

PDF Formatında İndir

Download PDF