image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Menderes Dönemi'nde (1950 – 1960) Türkiye'de Eğitim
Makale Alternatif Dilde Başlık: Education in Turkey in the Menderes Era (1950 – 1960)
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Temel bir insan hakkı olan eğitim, bireylerin diğer insan haklarından yararlanmalarının ve haklarını arayabilmelerinin de ön koşuludur. İşte bu gerçek ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinin 1950 – 1960 yıllarında Başbakanlığını yapmış olan Türk siyasi ve demokrasi tarihinde önemli bir yer tutan Ali Adnan Menderes'in de söylediği “Medeni bir ülkede olanlardan eksik ne varsa hepsini, hepsini sırasıyla yapacağız; devası olmayan hastalık yatırımsızlıktır” sözleri ile Türkiye'nin II. Dünya savaşının sıkıntılı ve çaresizlik dolu günlerinin ardından 1950'li yıllar ile birlikte eğitim ve öğretim alanında çok büyük ve önemli reformlara imza atılmıştır. Öyle ki Menderesli yıllarda Türkiye'de mali yapı iyileştirilmeye çalışılırken eğitimin de üzerinde hassasiyetle durulmuş ve Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim eğitimlerine yönelik olarak her türlü iyileştirmelerin yapılmasına çalışılmış, devamında ise dünya da bu alanlarda yaşanan gelişmeler takip edilmeye ve ülkede uzmanlarca uygulanmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Education, a basic human right, is an essential prerequisite for inviduals to benefit from and pursue other rights. In view of this fact, as Ali Adnan Menderes, Turkish Prime Minister between 1950 and 1960 who took an important place in the history of the Turkish politics and democracy as a leading figure, put it: “We will achieve everything that a civilized country has; lack of investment is an illness for which there is no cure”, following the days of difficulties and sheer desperation brought by the Second World War, many important reforms were introduced in the fields of education and instruction starting from the 1950s. Under these reforms, while the financial structure of Turkey was improved, special emphasis was put on education and efforts were made in order to make very possible improvements regarding preschool, elementary, secondary and higher education. This was followed by efforts to keep up with advancements occuring in these fields worldwide and pave the way for them to be implemented by specialists.

PDF Formatında İndir

Download PDF