image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Ethical Principles, Responsibilities, and Codes of Conduct in Higher Education Institutions
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yükseköğretim kurumları; akademik personel, öğrenciler ve idari personelden oluşan üç temel paydaş grubunun yoğun bir etkileşim içinde oldukları yerlerdir. Akademik ortamlarda, aynı paydaş grubundan veya farklı gruplardan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yüksek etik standartlara uyulması beklenir. Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarında eğiten, eğitilen veya çalışan bireylerin etkileşimine uygulanabilecek etik ilkeler, sorumluluklar ve davranış kuralları derlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Academic institutions are places where three fundamental constituent groups consisting of academic personnel, students and administrative staff interact extensively. In academia, the interactions of individuals, either from the same constituent group or from different groups, are expected to follow high ethical standards. This study compiles the ethical principles, responsibilities, and codes of conduct applicable to the interaction of individuals who are educating, being educated, or working at academic institutions.

PDF Formatında İndir

Download PDF