image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleştiriler
Makale Alternatif Dilde Başlık: University Ranking Systems; Criteria and Critiques
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, dünya üniversiteleri arasında yapılan sıralama sistemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma, bir derleme çalışması niteliğinde olduğundan, sıralama sistemlerinin özellikleri ve kriterleri yanında eleştiriler üzerinde de durulmuştur. Üniversitelerin sıralanmasında onlarca farklı sistem olduğundan, bu çalışmada daha popüler olan sistemlere odaklanılmıştır. Bu sistemlerin her birinin farklı kriterlere ve sistematiklere sahip olduğu dikkate alındığında, yapılan çalışma karşılaştırma amaçlı değildir. Türkiye'de son yıllarda hızla artan üniversitelerin dünya ile uyumlu hale gelebilmesinde bu kriterlerin dikkate alınması ve yapılanmalarını bu kriterlerden bazılarına göre kurulması mümkündür. Erasmus, Mevlana gibi değişim programlarının aktif üyesi olabilmek için öncelikle Avrupa ve Amerika üniversitelerinin, daha sonra yakın ve uzak doğu üniversitelerinin bilimsel çalışma, fiziksel ve sosyal imkanlar, öğretim üyesi sayısı gibi özelliklerinin incelenmesinde yarar vardır. Böylece her üniversite misyonunu ve vizyonunu uluslar arası gelişmelere göre düzenleyebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this paper is to explore international university ranking systems. As a compilation study this paper provides specific criteria that each ranking system uses and main critiques regarding these ranking systems. Since there are many ranking systems in this area of research, this study focused on only most cited and referred ranking systems. As there is no consensus in terms of the criteria that these systems use, this paper has no intention of identifying the best ranking system based on a comparative analysis. Rather, this paper may inform relevant interest groups in higher education about the ranking systems and their decisive factors as universities attempt to place their names on the most known ranking systems. This study may provide brief but extensive information to Turkish Higher Education researchers and universities as they participate in Erasmus and Mevlana to open their doors to international higher education world. To become one of the top universities, this paper suggests that universities should know and understand the realities of international competitiveness in higher education and based on such understanding they can mold their physical, structural and academic futures toward achieving their visions and foundational missions.

PDF Formatında İndir

Download PDF