image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim
Makale Alternatif Dilde Başlık: Distance Education in Turkish Higher Education
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Uzaktan eğitim terimi öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunmaları ile gerçekleşen eğitimi ifade etmektedir. Uzaktan eğitim çalışmaları yurdumuzda ilk olarak 1924 yılında gündeme girmiştir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin kurulması ile uzaktan eğitim yükseköğretimimizde yer almıştır. Günümüz yükseköğretiminde ise, uzaktan eğitim farklı düzeylerde sürdürülmektedir. Yıllar içerisinde teknolojide ve yüksek öğretimdeki öğrenci karakteristiklerindeki değişimler internet üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimi popüler duruma getirmiştir. İnternet üzerinden uzaktan eğitim hizmeti verme amacı ile kullanılan sistemlere öğrenme idare (yönetim) sistemleri (Learning Management Systems) denmektedir. Ticari amaçla ve ticari amaç izlemeden geliştirilen öğrenme idare sistemleri yüksek öğretimde internet üzerinden eğitim vermek amacı ile kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türk Yükseköğretiminde internet üzerinden uzaktan eğitim vermek üzere tercih edilen programlar ve öğrenme idare sistemleri araştırılmıştır. Çalışma sonuçları işletme ve bilgisayar sistemleri programlarının ve ticari amaçla geliştirilen ve açık kaynak kodlu ücretsiz erişilebilen öğrenme idare sistemlerinin Yükseköğretimimizde tercih edildiğini göstermiştir. Üniversitelerimizin değişen öğrenci ihtiyaçlarına ayak uydurmak için internet üzerinden verdikleri programların zaman içerisinde artış göstereceği beklenmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The term distance education is used to define education where educators and learners are physically separated. The first use of the distance education as a term goes back to 1924 in Turkey. Establishment of the Open Education Faculty of Anadolu University is the first initiative for the appearance of distance education in the Turkish Higher Education. Distance education is offered at different levels of higher education at present. Changes happening in technology and students characteristics in higher education over the years have made distance education delivered over the internet popular. Systems used to offer education over the internet are called Learning Management Systems. Commercial and non-commercial Learning Management Systems are available and used in different level of higher education to offer distance education. Programs and Learning Management Systems preferred to offer distance education over the internet in Turkish Higher Education are investigated in this study. Results of the study indicated that Management and Computer Technology programs are dominantly preferred in various level of the Turkish Higher Education. It was also found that commercially and open source freely available Learning Management Systems are also used to offer distance education in the Turkish Higher Education. It seems that distance education programs in higher education will continue to grow to respond to the changing needs of students.

PDF Formatında İndir

Download PDF