image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Değişim
Makale Alternatif Dilde Başlık: The European Union Education Programmes and the Change
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, programlara üye ülkeler arasındaki bireysel ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesini, programlardan yararlanan kişilerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir. Bu programlar, Lizbon Stratejisi ve AB 2020 Stratejisinin eğitim ve gençlik alanındaki amaçlarına ulaşılması için kullanılan araçlardır. Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı adları altında ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanmakta olan programların, özellikle yükseköğretim kurumları ile bu kurumlarda görev yapanlar ve öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The European Union Education and Youth Programmes aim to develop personal and institutional collaboration between the countires that participate in the Programmes and contribute to vocational and individual development of the beneficiaries. These programmes serve as a tool to reach the aims of the Lisbon Strategy and the EU 2020 Strategy. The programmes, which have been implemented under the rubric of Lifelong Learning and Youth have had positive impact on higher education institutions, their personnel, and students.

PDF Formatında İndir

Download PDF