image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Quality or Quantity: A Statement for Teacher Training in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Gelişmiş ülkeler öğretmen eğitimi konusunda yeterli ve etkili uygulamalar uygulamakta ve bunları devamlı geliştirmektedir. Türkiye’de de öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda nitelikli öğretmen yetiştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve üniversitelerin Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri’nin çeşitli çalışmaları olmuştur. Öğretmen yetiştirme politikalarında yapılan değişikliklerin ön çalışma ve planlama yapılmadan politik dayatmalar şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmış olması, verilen eğitimin niteliğinin düşmesine yol açmıştır. Pedagojik formasyon yolu ile de nicel yönden bir artış sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, eğitimin temel taşlarından olan öğretmenlerin yetiştirilmesi, nitelik ve nicelik boyutunda değerlendirilmiştir
Alternatif Dilde Özet: Developed countries are initiating and implementing effective and appropriate technics in the field of teacher training. In Turkey, much research has been done in order to determine the qualification of teachers and, by this way, to train qualified teachers. Ministry of Education, Turkish Council of Higher Education, Faculties of Education and Faculties of Sciences have cooperated some certification systems, however, the research which is not supported by preliminary studies but exposured to political coercions lowered the quality of education. Besides, quantity is increased by pedagogical formation programs. In this study, Turkish teacher training system is analyzed with respect to quantity and quality.

PDF Formatında İndir

Download PDF