image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Atatürk and the University Reform (1933)
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'ten sonraki on yılda ülkemizdeki tek yükseköğretim kurumu olan Darülfünun, inkılâpçı bir değişim gösteren toplumda tutucu bir karakter taşımakta idi. O dönemde yönetimde bulunan politikacı ve bilim adamları Darülfünun'da yeterince düşünmeyen, sorgulamayan ve eleştirmeyen insanlar yetiştirildiği, bu kurumun ülke sorunlarına tamamen duyarsız kaldığı düşüncesinde idiler. Bizzat Atatürk'ün emriyle, Türkiye'ye çağrılan İsviçreli Profesör Albert Malche'ın verdiği rapor doğrultusunda yükseköğretim sistemimizdeki ilk üniversite reformu yapılmıştır. Çağdaş anlamda bir üniversite oluşturmayı amaçlayan 2252 sayılı Kanun, 1933 yılında çıkarılmıştır. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu reformla, Malche'ın raporu doğrultusunda üniversitede Avrupa modeli yönetim ve eğitimöğretim esas alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Darülfünun, which was the first and unique higher education institute during the Ottoman period and the first ten years of Turkish Republic, had a conservative character against a revolutionist society. In the opinion of some governers and scientists at that time, Darülfünun produced graduates without notion, critisism and interogation, and remained insensitive to country's problems. Based on the report by invited Swiss Professor Albert Malche and by Atatürk's order, the first higher education reform was made. The 2252 Code aimed at building up a modern university was introduced in 1933. In accordance with Malche's report and Atatürk's reform, European model of administration and education was accepted in Turkish universities.

PDF Formatında İndir

Download PDF