image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 1933'den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Quantitative Developments in Turkish Higher Education since 1933
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminde ilk üniversitenin kurulduğu 1933 yılından günümüze Türk yükseköğretiminde görülen sayısal gelişmeler gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak Türkiye'deki üniversitelerin kuruluş tarihleri, yıllara göre kurulan üniversite sayıları ve YÖK Başkanlarının dönemlerinde kurulan üniversite sayılarına ait bilgiler verilmiştir. 2008 yılı itibariyle bütün illerimize yaygınlaşan üniversite sayılarının illerimize göre dağılımları gösterilmiştir. Öte yandan, yükseköğretimine dair çeşitli sayısal göstergeler kullanılarak da Türk yükseköğretiminin yıllar içindeki gelişimi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye'deki yükseköğretim öğrenci sayısının, öğretim elemanı ve öğretim üyesi sayısının, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ve yükseköğretim okullaşma oranlarının yıllar içindeki gelişimi gösterilmiştir. Ayrıca, özellikle büyük illerimiz (Ankara, İstanbul ve İzmir) için de üniversite, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları gösterilmiş ve yükseköğretim okullaşma oranları hesaplanmıştır. 2011 yılında yükseköğretim öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarına, programlarına ve eğitim türüne göre dağılımları incelenirken; öğretim elemanlarının da yükseköğretim kurumlarına ve akademik görevlerine göre dağılımlarına dair bilgiler verilmiştir. 2010 yılı itibariyle, özellikle yükseköğretim önlisans ve lisans programlarına ait sayısal veriler (program türü sayısı, program sayısı, kontenjan ve yerleşen sayıları) gösterilmiştir. Son olarak, Türk yükseköğretiminin yayın sayısına göre dünyadaki yeri ve öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının yıllar içindeki değişimi incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, quantitative developments in Turkish higher education during the Republic period from 1933, when the first university was established, to date are tried to be demonstrated. In parallel with this purpose, first, establishment dates of universities, number of universities by years as well as number of universities established during the periods of each presidents of Turkish Council of Higher Education are listed. Also, spread to all provinces as of 2008, the distribution of the number of universities with regard to provinces is given. On the other hand, development of Turkish higher education by years is examined by using several quantitative indicators about higher education. Thus, number of students in higher education, total number of academic staffs as well as those with PhD, improvement in the number of students per academic staff and higher education gross enrollment rates by years are shown. Furthermore, especially for big provinces in Turkey (Ankara, İstanbul and İzmir) number of universities, number of students in higher education and higher education gross enrollment rates are provided. Distribution of higher education students according to higher education institutions, higher education programs and education types in 2011 is presented as well as distribution of academic staffs according to higher education institutions and information about their academic positions. In addition, quantitative data about higher education bachelor and associate degrees (numbers of programs types, programs, quotas and placed students) in 2010 is given. Finally, the position of Turkish higher education in the world with respect to the number of academic publications and the change in the number of academic publications per staff by years are analyzed.

PDF Formatında İndir

Download PDF