image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2019/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Müzik Performans Kaygısı: Belirtileri, Nedenleri, Baş Etme Stratejileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Music Performance Anxiety: Symptoms, Causes, Coping Strategies
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2019
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Müzik performansı kaygısı, seyirci karşısında kişinin performansının iyi olmayacağı düşüncesi ile endişe yaşamasıdır. Yapılan araştırmalar müzik performans kaygısının performansı sergileyen kişiler ve performansın kalitesi üzerinde olumsuz yönde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Literatürde bu durumu destekleyen birçok araştırma bulgusu yer almaktadır. Bu çalışmada, müzik eğitiminin her alanında ve seviyesinde önemli etkilere sahip olan müzik performans kaygısı ile ilgili yapılmış olan araştırmaların; müzik performans kaygısının belirtileri, müzik performans kaygısı ile baş etme yolları, müzik performans kaygısının nedenleri başlıkları altında bir sentezini sunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın müzik performans kaygısı ile ilgili araştırma yapan akademisyenlere ve müzik eğitimcilerinin müzik performans kaygısı konusunda bilinçlenerek öğrencilerinde oluşacak müzik performans kaygısını önleme ve müzik performans kaygısı ile baş etme stratejileri konularında farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Music performance anxiety can be characterized by higher level of anxiety and fear of failure in front of an audience. Recent studies reveal that music performance has negative effects on performer and performance quality. This is also confirmed by previous findings in the literature. The present study thus seeks to provide a synthesis of studies on music performance anxiety which has significant effects on all areas and levels of music education along with symptoms, causes and coping strategies of music performance anxiety. It is anticipated that this study will raise awareness in academicians conducting research studies on music performance anxiety and music teachers so that they will be aware of the prevention and coping strategies of music performance anxiety among students.

PDF Formatında İndir

Download PDF