image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 59
Makale Başlık: Döviz Kuru Riski Yönetim Teknikleri ve SDŞ Ortağı Kobi’lerin Bu Tekniklerden Yararlanabilme Olanakları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.2.2019
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Küreselleşme süreci ile birlikte çeşitlenen pazarlar ve artan iş olanakları, küçük büyük tüm işletmeleri dünya yönelimli faaliyette bulunmaya teşvik ederken, küresel rekabet, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ayakta kalabilmelerini sağlayacak özelliklere sahip olmalarını gerektirmektedir. Türkiye ekonomisi içerisinde sayı, üretim hacmi ve istihdam gibi açılardan büyük ağırlığa sahip olan, ancak yönetim, finansman, ihracat-pazarlama, teknoloji ve verimlilik gibi konularda önemli açmazları bulunan KOBİ’lerin, rekabetçi özeliklere sahip olabilmelerinin en kolay yolu olarak örgütlü hareket etmeleri görülmektedir. Bu doğrultuda, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) modeli, KOBİ’lere ihracatta ölçek ekonomileri yaratarak, sinerjik avantajlar sağlayabilecek bir örgütlenme biçimi olarak önerilmekte ve teşvik edilmektedir. Ancak, dış ticarette doğal olarak farklı para birimleri kullanılmaktadır. Bu da ülke paralarının birbirleri karşısındaki değer değişimlerine bağlı olarak, işletmeleri kur riskine açık hale getirmektedir. Çalışmada, döviz kurlarında yaşanan değişimlerin neden olduğu risklerden kaçınmada kullanılabilecek döviz kuru riski yönetim tekniklerinin, SDŞ ortağı KOBİ’ler tarafından uygulanabilme durumu değerlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF