image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 59
Makale Başlık: Yoksullukla Mücadelede İstihdam Bağlantılı Şartlı Sosyal Yardımlar: Küresel Bir Analiz
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.2.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: “Sosyal Yardım Uygulamaları”, günümüzde ülkelerin yoksullukla mücadelede başvurdukları en önemli kamu politikası enstrümanlarındandır. Küresel ölçekte incelendiğinde ülkeler ve bölgeler arasında standart uygulamalar olarak yayılım göstermeyen “Sosyal Yardım Uygulamaları”nın, uygulandıkları ülkelerin ve coğrafyaların ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerinden önemli ölçüde etkilendikleri görülmektedir. Şartlı bir sosyal yardım türü olan istihdam temelli sosyal yardımların Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki ülke uygulamalarına odaklanılan çalışmada; sosyal yardım sistem ve enstrümanlarını sorgulayan çoğu dünya ülkesinin 1990’lardan itibaren sosyal yardım enstrümanlarını çoklu amaçlara hizmet eder tarzda yeniden yapılandırdığı, Kuzey Amerika ve Avrupa Kıtası uygulamalarının ''gelişmiş'', Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri uygulamalarının ise ''gelişmekte olan'' uygulamalar olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF