image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 59
Makale Başlık: Bürokraside Temsil Sorunu: Temsili Bürokrasi Yaklaşımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.2.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bürokrasi üzerine yapılan değerlendirmelerde, demokrasi ve temsile ilişkin konular önemli bir yer tutmaktadır. Bürokrasi ve demokrasi, genellikle belirli bir karşıtlık temelinde düşünülmekte ve bürokratik işleyişe dair sorunlar, bu karşıtlık varsayımıyla değerlendirilmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında, bürokrasi ve demokrasi tartışması kapsamlı araştırma ve değerlendirmelere konu olmuştur. Demokrasi, özellikle temsil boyutuyla, bürokrasi için de temel ölçüt olarak düşünülmeye başlamıştır. Bürokrasinin demokrasi çerçevesinde yeniden ele alındığı bu süreçte öne çıkan yaklaşımlardan birisi de Temsili Bürokrasi Yaklaşımı’dır. Yaklaşım, çeşitli toplumsal grupların bürokrasi içinde temsil edilmesi yoluyla toplumsal sorunların çözülmesini temel almaktadır. Bu çalışmada, Temsili Bürokrasi Yaklaşımı’nın bürokraside temsil konusu üzerine getirdiği çözüm önerileri ve bunların sınırları ele alınacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF