image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2018/5
Sayı: 9
Makale Başlık: Kur’an ve Hadisler Bağlamında Hz. dâvûd’un Örnekliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Sample of Prophet David On The Basis of Qur’an and Hadith
Makale Eklenme Tarihi: 24.7.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Peygamberler, bir zincirin halkaları gibi birbirlerini tamamlayan seçkin kullardır. Bunlar öncelikle gönderildiği kavim/kavimler için olmak üzere diğer peygamber ve kavimler için de örnektirler. Kur’an-ı Kerim Hz. Mûsâ gibi bazı peygamberlerden sık sık bazısından ise nadiren bahsetmektedir. Bazı peygamberlere kitap verilmesi, Allah Teâlâ’nın kendileriyle konuşması, gönderildikleri kavimle yaptıkları mücadele ve katlandıkları sıkıntılar ve benzeri şeyler onlardan sıkça bahsedilmesinin muhtemel sebepleri olabilir. Allah Teâlâ’nın Kur’an’da kendisine “üstünlük verdim” dediği ve birçok özelliğinden bahsettiği peygamberden biri de Hz. Dâvûd’dur. Hz. Dâvûd hadislerde örnekliğinden en fazla bahsedilen peygamberdir. Hz. Peygamber, Dâvûd’un (as) el emeği ile geçindiğini, savaştan kaçmadığını, ibadet hayatı ve benzeri özelliklerinden bahsederek örnek alınması gerektiğini bildirmektedir. Makalede Hz. Dâvûd’un peygamberlik ve saltanat gibi kendisine mucize olarak verilen ve örneklik teşkil etmeyen özelliklerinden bahsedilmeyecektir. Çünkü bunlar kulun gayretiyle elde ettiği ve başkasına örnek olabilecek özellik taşımazlar. Bu çalışmada Hz. Dâvûd’un biyografisinden değil; Kur’an ve hadislerde hangi özellikleri dolayısıyla Müslümanlara örnek olarak sunulduğu üzerinde durulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Prophets are the elite and distinguished servants of Allah who complete each other like chain rings. They are also examples for other prophets and tribes, primarily for the tribes they were sent. The Qur’an mentions some of the prophets frequently and rarely mentions the others. Some of the prophets are mentioned frequently, because they were given books and also Allah spoke to them, another reason may be the struggle they had with the people they have been sent to, and the difficulties they had to bear. Prophet David is one of the prophets that Allah mentioned in the Qur'an and said he was given "superiority". Prophet Muhammad (pbuh) reported that David (pbuh) worked using his handforce and he did not avoid the battle, continued his worship all of his lifetime and set a very good example for his followers. In this article, Prophet David's prophetic and reigning features, which were given to him as miracles and which do not constitute examples, are not mentioned because these features do not have the characteristics that can be obtained by the efforts of a servant. In this study we will not focus on Prophet David’s biography, only his features that are mentioned in the Qur'an and Hadith as good examples will be emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF