image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2018/5
Sayı: 9
Makale Başlık: Günümüz Tefsir Problemleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Today’s Tafsir Problems
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Her ilim dalı gibi tefsir ilminin de problemleri bulunmaktadır. Bunların başında da Kur’an yorumlama metodolojisine ilişkin olanlar gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık otuz yıl önce bu problemler dile getirilmeye başlanmış, konuya ilişkin çeşitli bildiri, makale ve kitaplar yayımlanmıştır. Tefsir problemlerine ilişkin en yeni eser ise Muhsin Demirci’nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayımlanan Günümüz Tefsir Problemleri adlı eseridir. Bu alanda bir başka eseri daha bulunan müellifin önceki eserinden farklı olarak bu eserinde Kur’an’ı anlamaya yönelik sorunlara odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada müellifin bu eseri değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Her ilim dalı gibi tefsir ilminin de problemleri bulunmaktadır. Bunların başında da Kur’an yorumlama metodolojisine ilişkin olanlar gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık otuz yıl önce bu problemler dile getirilmeye başlanmış, konuya ilişkin çeşitli bildiri, makale ve kitaplar yayımlanmıştır. Tefsir problemlerine ilişkin en yeni eser ise Muhsin Demirci’nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayımlanan Günümüz Tefsir Problemleri adlı eseridir. Bu alanda bir başka eseri daha bulunan müellifin önceki eserinden farklı olarak bu eserinde Kur’an’ı anlamaya yönelik sorunlara odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada müellifin bu eseri değerlendirilecektir.

PDF Formatında İndir

Download PDF