image.jpg

Derginin Adı: Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Yaşayan İngiliz Kökenli Göçmenlerin Dil Kullanım, Tercih ve Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.11.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye'de yaşayan bir çok göçmen topluluk bulunmasına karşın, bu toplulukların, Türk toplumu ile iletişim biçimleri, demografik ve kültürel özellikleri veya ev sahibi toplum ve dillerine karşı tutumları hakkında hala yeterince bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı bölgelerinde ve başlıca büyük şehir merkezlerinde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya) yaşayan İngiliz göçmenlerin günlük yaşamlarında dil kullanım biçimleri, kullanmayı tercih ettikleri diller ve Türk diline olan tutumları araştırılarak, İngiliz göçmenlerin Türk toplumu ile kültürlenme ve bütünleşme süreçlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında katılımcılara sunulan anketler ve yapılan yüz yüze görüşmeler ile veriler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların günlük hayatlarında İngilizce kullanmayı Türkçeye göre daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. Elde edilen verilere dayanarak, İngiliz göçmenlerin Türk toplumu ile bütünleşme isteği içinde oldukları ancak Türkçe dil düzeylerinin düşük olması ile ilişkili olarak bütünleşmenin görülmediği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Even though Turkey has long been a country housing various immigrant groups, little is known about these communities’ communication patterns, cultural orientations or attitudes towards Turkish language and culture. This study focuses on a particular group of immigrants in Turkey and explores the language use, preference and attitudes of English immigrants residing in some city centers such as İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya and in various towns on the west coast. The data have been collected from English immigrants permanently living in Turkey through a questionnaire and face to face interviews. The findings indicate that even though English immigrants understand how important it is to be able speak and communicate in Turkish; they tend to use their native English language more often than Turkish in their every-day lives. Most of the participants admit that they encounter a number of difficulties when they communicate with native speakers of Turkish and that their language proficiency is not enough to be used for communicative purposes. Their patterns of language use might be interpreted as signs of willingness to ingrate themselves into Turkish society on the one hand, and on the other hand, being unable to integrate into Turkish society presumably due to lack of Turkish language knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF