image.jpg

Derginin Adı: Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: E-Öğrenme Projelerinde Yer Alan Tasarım ve Geliştirme Uzmanları Üzerine Bir Alanyazın Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.11.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: E- öğrenme ortamlarının üretim süreçleri birbiriyle ilişkili teknik ve teorik uygulama adımlarını kapsamaktadır. Bu süreçler içerisinde yer alan tasarım ve geliştirme uzmanları, birbirleriyle kesişen çalışma alanları ile verimli e-öğrenme ortamlarının oluşturulmasını sağlamak için birlikte çalışmaktadırlar. Bu çalışmada; güncel bilimsel e-öğrenme çalışmalarındaki uygulama örnekleri ve e-öğrenme firmalarının ekip yapıları temelinde, tasarım ve geliştirme süreçlerinde yer alan paydaşların görev tanımları analiz edilmiştir. Alan yazın taraması temelinde, e-öğrenme ortamlarının üretim sürecinde rol alan önemli paydaşların; Pedagojik alan tasarım ve geliştirme uzmanları ve Teknolojik alan tasarım ve geliştirme uzmanları olduğu açıklanmıştır. Ek olarak, İki uzman grubu arasındaki iletişimin öğretim teknologları tarafından sağlandığı vurgulanmıştır. İleride, çalışmada sunulan analizler temelinde deneysel uygulamalar gerçekleştirilebileceğine inanılmaktadır
Alternatif Dilde Özet: The production process of e-learning environments consist of the steps of technical and theoretical practices which are related to each other. As part of this process, design and development experts, with overlapping working areas, try to create efficient e-learning environments together. In this paper, task definitions of the stakeholders who contribute to design and development process have been analyzed on the basis of scientific e-learning practices and the team structures of e-learning companies. On the basis of the literature review, it has been described in the study that the experts of pedagogical design and development and the experts of technological design and development are the important stakeholders of the production process of e-learning environments. Additionally, it has been stressed that the communication between these two groups is provided by instructional technologists. It is believed that experimental practices can be carried out on the basis of the analyses presented in the study.

PDF Formatında İndir

Download PDF