image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 53
Makale Başlık: OSMANLI-TÜRK DEVLETİ’NDE BÜROKRASİ KURUMUNUN ROLÜ: HEPER VE KÜÇÜKÖMER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ DENEMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE ROLE OF BUREAUCRACY IN OTTOMAN-TURK STATE: AN ESSAY OF COMPARATIVE MANNER BASED ON HEPER AND KÜÇÜKÖMER
Makale Eklenme Tarihi: 10.8.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan dönemde bürokrasi kurumunun oynadığı rol, Metin Heper ve İdris Küçükömer’in akademik ilgi dünyası içerisinde yer alan konular arasındadır. Bu konuya ilişkin düşüncelerinin temelinde ortak bir nokta dikkati çekmektedir. Her ikisi de Türkiye’nin gelişim çizgisinin Batıda modern devletin ortaya çıkışıyla sonuçlanan gelişim çizgisinden farklı olduğunu tespit etmekte ve bunun doğal bir sonucu olarak da bu süreçte bürokrasi kurumunun batıdaki örneklerine nazaran daha farklı bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Ancak, bürokrasi kurumunun söz konusu süreçte oynadığı rolün analizinde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu bağlamda çalışmanın konusu, bürokrasi kurumunun Türkiye tarihinde oynadığı rolün Heper ve Küçükömer’in düşünceleri esas alınarak karşılaştırmalı analizidir.
Alternatif Dilde Özet: The role of bureaucracy from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey is among the fields in academic interest of Metin Heper and İdris Küçükömer. It is noteworthy that the basis of their ideas about this role is overlapping. Both ascertain that the evolution process of Turkey is different from the West which is concluded with modern state, and therefore bureaucracy has a different role from the Western cases. However, Heper and Küçükömer are distinct while analysing the role of bureaucracy in this process. In this context, analyzing the role of bureaucracy in Turkish history in a comparative manner based on Heper and Küçükömer is the subject of this study.

PDF Formatında İndir

Download PDF