image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Cooperative Learning Methods on Academic Success in Social Studies Course
Makale Eklenme Tarihi: 10.7.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan Jigsaw ve Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim (BSBÖ) yöntemlerinin 6. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi akademik başarıları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinde bir ortaokulun 3 farklı şubesinde öğrenim gören toplam 54 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma iki deney, bir kontrol grubu ile yürütülmüştür. İlgili ünitenin öğretimi araştırma gruplarında 4 hafta süreyle ilgili yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin ABT öntest ve sontest puanları ANOVA ve ANCOVA ile analiz edilmiştir. Deney grubunda yer alan Jigsaw ile BSBÖ grubu öğrencilerinin öntest- sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı, deney grupları ile kontrol grubu arasında ise anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the effect of Jigsaw and Ask Together Learn Together technique used in the application of cooperative learning model on the academic success of social studies of 6th degree students. Experimental research design, including pre-test and post-test, was used in the study. Work group of the study consisted of 54 6th grade students studying in three different classes of a secondary school in Trabzon between 2015-2016 school years. The study was conducted with two experimental groups and one control group. The related unit was taught via the related techniques for four weeks with experimental groups. Academic Success Test (AST) was used as data collection tool of the study. The pre-test and post test scores of experimental and control groups from AST were analysed by using ANOVA and ANCOVA. According to the AST pre-test and posttest results of research groups, there was no significant difference between pre-test and posttest scores of Jigsaw and Ask Together Learn Together technique students in experimental groups, while significant difference was measured between experimental groups and control group.

PDF Formatında İndir

Download PDF