image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etik Olmayan Davranışlar: Sorunlar, Araştırmalar ve Değerlendirmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Issues in the Use of Information and Communication Technologies and Unethical Behaviors: An Overview
Makale Eklenme Tarihi: 10.7.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımında etik olmayan davranışları konu alan araştırma çalışmalarını inceleyerek çeşitli değerlendirmeler yapmaktır. Bu değerlendirmeler alanyazındaki etik konusuyla ilgili araştırmalar analiz edilerek yapılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımında Etik Olmayan Davranışlar” konusuyla ilgili çalışmalar yurt dışında yapılan araştırmalar ve yurt içinde yapılan araştırmalar şeklinde ele alınmıştır. BİT’in etik kullanımı ile ilgili yurt dışında yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; bilgi ve iletişim teknolojileri alanında etik davranış ve bilinç geliştirme açısından bireylerin ikilemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte BİT’in etik ve yasal kullanımında sosyal normlar, cinsiyet, yaş, kişisel değerler, ahlaki yargı, toplumsal değerler, ahlaki sorumluluk gibi özelliklerin etkili olduğu görülmüştür. BİT’in etik kullanımı ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde ise; bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin etik kullanımına ilişkin görüş ve davranışlarının cinsiyet ile ebeveyn eğitim durumu gibi demografik özelliklere göre farklılaştığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine literature on unethical behavior in the use of information and communication technologies (ICT). In reaching this goal a search was conducted. When presenting the results findings of research conducted in abroad and in Turkey are presented respectively in order from the oldest to date. Findings indicated that ICT users have some dilemmas about identified ethical behavior and awareness in ethical behavior. In addition, social norms, gender, age, personal values, moral judgment, social values, moral responsibility has been effective in the ethical and legal use of ICT. On the other hand, it was confirmed that individuals’ opinions about unethical behavior in the use of ICT change according to demographic characteristics like gender, and parents’ education level in researches conducted in Turkey.

PDF Formatında İndir

Download PDF